NLEN

BULK architecten CVBA

Johan Peeters
Koen Van Bockstal
Tom Vermeylen

Inhoud vs.verpakking

BULK architecten is een polyvalent, ontwerpmatig gericht architectenbureau met ervaring en interesses op diverse schaalniveaus, van interieur tot stadsontwerp. BULK probeert in alle projecten na te denken over de verpakking van de inhoud. Deze zoektocht naar het behuizen van het programma is een continue in ons werk. Idealiter vormt de inhoud de verpakking en omgekeerd. Onze projecten spelen leentjebuur bij elkaar: een woning wordt een industriële machine en een kantoor een gezellige woonkamer.

Schaarste

BULK is ervan overtuigd dat de beste oplossingen ontstaan vanuit een zekere vorm van schaarste, zij het in tijd, in ruimte, in budget of in andere factoren. Het is logisch dat hard studeren hierbij loont. BULK wil onbevangen kunnen zoeken en werken naar bastaardvormen, eerder dan naar typologieën, naar logica en gebouwde economie, maar steeds ook naar ruimtelijkheid en verrassingen.

More is more

BULK zoekt kwaliteit in verschillende pistes en varianten, in een sfeer van kruisbestuiving en onderzoek. Alles is hierbij relatief, gerelateerd aan al de rest. Het vergt inspanning, kennis en een frisse kijk om te blijven zoeken naar samenhang en boeiende verbanden. We trachten door de uiteenlopende projecten heen te leren en toepassingen te perfectioneren. Zo zoeken we naar de Darwinistische inslag in onze architectuurpraktijk:, verbetering door natuurlijke selectie. Economie van de middelen impliceert hier een maximalisatie van alle aanwezige conflicten, randvoorwaarden en programma’s tot een uitgekiend geheel. Architectuur als gebalanceerde probleemvormgeving. BULK probeert ambachtelijke verworvenheden en de pret-van-het-maken te combineren met een immer versnellende bouwrealiteit.

Quantity breeds quality.

kaart

Joseph Deckerslaan 2A
2100 Deurne
België

Bekijk op kaart

tel.+32 (0)3 233 68 95
fax+32 (0)3 233 68 96
info@bulkarchitecten.be

Curriculum Vitae

webdesign door SPATIE